Trenger du hjelp til asfaltering, transport eller div veivedlikehold?

Brækken Maskin & Transport AS tar jobben!

Tjenester Kontakt oss

Vi hjelper deg med ditt neste prosjekt

Velkommen til Brækken Maskin og Transport AS. Vi er et maskin- og transportselskap med base i Mosjøen, og har flere års erfaring i bygg- og anleggsbransjen. Vi utfører i hovedsak vedlikehold og feiing av vei og områder, asfaltering, graving- og anleggsarbeid og samt transport av maskiner og utstyr.

Erfaren aktør

Har du behov for en erfaren aktør i Helgelandsområdet? Vi kan hjelpe deg med de fleste oppdrag innen vårt fagfelt.

Ikon - Hjelm

Kvalitet

Med flere års erfaring innen vårt fagfelt, kan vi sikre god kvalitet på arbeidet vi utfører, og er opptatt av at kundene våre blir fornøyde med resultatet.

Ikon - Verktøy

Effektivitet

Vi utfører jobben på en rask og effektiv måte, uten at det går ut over kvaliteten på arbeidet, slik at vi kan oppfylle behovene til kunden. I vår hektiske hverdag er vi avhengig at alle ledd går på skinner og får vi ikke tak i asfalt eller at asfaltverket er ute av drift så får ikke vi gjort vår jobb innen avtalt tid.

Ikon - Vest og hjelm

Sikkerhet

Våre fagfolk har den kompetansen og det utstyret som er nødvendig for å utføre arbeidet på en trygg og sikker måte.

Godt utført arbeid til en gunstig pris

Få hjelp med ditt neste vedlikeholdsprosjekt. Brækken Maskin & Transport AS tilbyr tjenester etter dine behov. 

Kontakt oss